Η ΔΕΠΑ Εμπορίας παρατείνει και για τον Απρίλιο τη στήριξη νοικοκυριών, βιομηχανιών και νοσοκομείων μέσω της απορρόφησης μέρους των ανατιμήσεων στο κόστος φυσικού αερίου.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας ανακοίνωσε ότι εξασφαλίζει έκπτωση 30 ευρώ ανά MWh σε όλα τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, των οποίων οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου έχουν συνάψει σύμβαση με αυτή. Μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές και Νοσοκομεία θα έχουν έκπτωση της τάξης των 15 ευρώ ανά MWh.