Έχοντας στο επίκεντρο τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός διευρυμένου οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας στον κλάδο της ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ δημιουργεί το Desfa Innovation Center.

H εν λόγω πρωτοβουλία υποστηρίζει την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων, λειτουργώντας ως το σημείο συνάντησης του οργανισμού με νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Παράλληλα, θα συμβάλλει στον ταχύτερο εντοπισμό των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και στην ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία του οργανισμού. Μέσω αυτής, ο ΔΕΣΦΑ επιζητά να ενισχύσει τις υποδομές και τη συνολική του τεχνογνωσία, εδραιώνοντας την κουλτούρα καινοτομίας εντός του οργανισμού.