Ο Όμιλος Marfin Popular Bank, θυγατρικές του οποίου είναι η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και η Marfin CLR αναδείχθηκε και το 2010 πρώτος σε μερίδιο αγοράς σε συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Oι δύο θυγατρικές του Ομίλου συγκέντρωσαν το 14,29% των συναλλαγών, ενώ στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών πραγματοποίησαν το 26,30% των συναλλαγών, διατηρώντας έτσι την πρώτη θέση στα μερίδια αγοράς.