Η εταιρεία επιλογής στελεχών People for Business προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στο χώρο του outplacement, με το πρόγραμμα Transition Counseling Service (TCS). Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη διαχείριση της καριέρας τους σε συνεχή βάση. Το TCS λειτουργεί ως σύμβουλος της επιχείρησης από το πρώτο στάδιο αναδιοργάνωσης, εστιάζοντας στη συνέχεια στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Η μεθοδολογία του TCS βασίζεται στη στενή συνεργασία του Personal Counselor με τον κάθε συμμετέχοντα και εκτυλίσσεται σε διαδοχικά στάδια. Το TCS απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες.