Αποκλειστική διάθεση

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αποκλειστική διανομή των gaming προϊόντων της Asus, όλης της γκάμας notebook και desktop της ASUS, καθώς και η διανομή προϊόντων HP, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της για παροχή ενός «ταχύτατα εξελισσόμενου και τεχνολογικά άρτιου χαρτοφυλακίου προϊόντων, που απαντά με ολοκληρωμένο τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών».