Κορυφαία βιομηχανία σε θέματα εταιρικής βιωσιμότητας αναδείχθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Japan Tobacco Inc. από τον διεθνή, μη κερδοσκοπικό, περιβαλλοντικό οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP). Συγκεκριμένα, ο όμιλος απέσπασε μια από τις 60 θέσεις στις διακεκριμένες «Α lists» του CDP για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων.

Ο όμιλος, ο οποίος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τον Δεκέμβριο του 2020, ενέκρινε και ενσωμάτωσε στις πρακτικές του τις συστάσεις του TCFD για τις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα, αποτελεί μια από τις 60 εταιρείες ανά τον κόσμο και τις 16 στην Ιαπωνία που κατέκτησαν μια θέση στις «Climate A List» και «Water A List», ανάμεσα στις 5.800 εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για το 2020.