Εμπλουτίζεται με νέα εργαλεία

Ειδικότερα, το ανανεωμένο σύστημα διαθέτει σύγχρονο περιβάλλον χρήσης με απλούστερη και πιο φιλική προς το χρήστη πλοήγηση, ώστε να είναι απόλυτα λειτουργική και εύχρηστη σε κάθε επαγγελματία. Επιπλέον, οι συνεργάτες του ClickBanner διαθέτουν άμεσα λεπτομερή στατιστικά, ώστε να επιτυγχάνουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στις διαφημιζόμενες εταιρείες, αλλά και στο Διαδίκτυο. Τέλος, η ομάδα του ClickBanner ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο κέντρο διαχείρισης, με το οποίο οι συνεργαζόμενες ιστοσελίδες έχουν τη δυνατότητα να παραμετροποιούν τα εργαλεία προώθησης, ανάλογα με το περιεχόμενο τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται.