Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ο στρατηγικός συνεργάτης για την Ελλάδα του διεθνούς Βρετανικού Οργανισμού BITC, προχώρησε στη δημιουργία της Πιστοποίησης CRI Pass, ενός νέου, εξειδικευμένου στρατηγικού εργαλείου αξιολόγησης επιδόσεων στην Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η νέα αυτή πιστοποίηση είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν και διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ξεκινώντας με μία συνολική αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Πιστοποίησης CRI Pass είναι ότι αξιολογούνται οι επιδόσεις των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. H επιχείρηση προετοιμάζεται για εξωτερική πιστοποίηση και στη συνέχεια για τον Δείκτη CR Index και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λαμβάνει Feedback Report.