Ο καφές Nescafé εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Με Σεβασμό για το Μέλλον» με στόχο να συμβάλλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Το πρόγραμμα «Με Σεβασμό για το Μέλλον» εστιάζει στη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά μιας χρήσης μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, στην απομάκρυνση και στην ορθή διαχείριση θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και στην ενίσχυση εναλλακτικών επιλογών, φιλικών προς το περιβάλλον. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με επιχειρήσεις, όπως η Aegean Rebreath, η Ενάλεια και η Staramaki. O Χρήστος Αλεβίζος, Business Executive Officer Coffees της Nestlé, επισημαίνει: «Το όραμά μας είναι να είμαστε οδηγός, και ένα ζωντανό παράδειγμα, στην κατηγορία του καφέ αλλά και πέρα από αυτή, για έναν κόσμο με λιγότερο πλαστικό».