Η ΙΟΝ ΑΕ πραγματοποίησε μέτρηση όλων των εκπομπών ρύπων που προέκυψαν από τις μεταφορές της και αντιστάθμισή τους για όλο το 2019, μηχανισμός που εντάσσεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Η μέτρηση και αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) αφορούσε, αφενός, στο σύνολο των ΙΧ φορτηγών που χρησιμοποιεί για τη μεταφορά των πρώτων υλών και διανομή των προϊόντων μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων της, και των εταιρικών της οχημάτων. Αφετέρου, αφορούσε και στα αεροπορικά ταξίδια των στελεχών της εταιρείας. Η πιστοποίηση και αντιστάθμιση των ρύπων έγινε μέσω του Κέντρου Αειφορίας και του διεθνούς οργανισμού First Climate. Η συνολική μέτρηση ανήλθε στoυς 586 τόνους CO2 και το ποσό που κλήθηκε να καταβάλλει η ΙΟΝ ΑΕ επενδύθηκε μέσω του First Climate σε έργο που στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος στη Γκάνα.