Στην Koolmetrix ανέθεσε το brand ένδυσης Edward Jeans. Συγκεκριμένα, με βασικούς πυλώνες την αύξηση των πωλήσεων, της κερδοφορίας αλλά και της αναγνωρισιμότητας, η ομάδα της Koolmetrix ανέλαβε την ανάπτυξη στρατηγικής performance, βασιζόμενη στη βέλτιστη χρήση των online διαφημιστικών καναλιών.