Έμφαση στην εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας, ζητά ο Σύνδεσμος

Καθώς η προεκλογική περίοδος θα είναι εντατική, με περιορισμένο προεκλογικό χρόνο και πυκνές πολιτικές εξελίξεις, ο ΣΕΔΕΑ τονίζει ότι οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να διαχωρίζονται αυστηρά από τις μετρήσεις που ενδύονται τον μανδύα της δημοσκόπησης, ενώ δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και δεν ακολουθούν τις αυστηρές προδιαγραφές που η επιστήμη επιβάλει. Ο ΣΕΔΕΑ καλεί τους φορείς που διενεργούν και δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις να το κάνουν σεβόμενοι το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν 3603/2007), εφαρμόζοντας τους κανόνες δεοντολογίας της ESOMAR/ICC και τηρώντας όσα ορίζονται από τον κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) του ΣΕΔΕΑ. Ο εν λόγω κανονισμός είναι αναγνωρισμένος από τον νόμο και αποτελεί βάση ελέγχου και πιστοποίησης σε ετήσια βάση όλων των εταιρειών μελών του ΣΕΔΕΑ. Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, ο ΣΕΔΕΑ επικοινωνεί και τη λίστα των εταιρειών-μελών του, η οποία είναι αναρτημένη στο site του www.sedea.gr.