Και νέα παράταση ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», προϋπολογισμού 6.502.240 ευρώ.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 1/12/2022.