Σε μία ακόμα παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον επικοινωνιακό του διαγωνισμό προχωρά το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104002 και τίτλο «Επικοινωνιακή Υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου» που έληγε σήμερα, Παρασκευή 19/02/2021. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η Δευτέρα 01/03/2021, με νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την Παρασκευή 05/03/2021. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.