Έως 15 Φεβρουαρίου
Νέα παράταση παίρνει η απόδοση 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, έως 15 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα και σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΕΕΔ (Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου), περιόδου 11/2017-12/2018 (ανά μήνα) μέχρι τις 15/02/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ. Ο Οργανισμός ενημερώνει επίσης ότι στο site του έχει αναρτηθεί αναβαθμισμένη έκδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τροποποιητικές μεταβολές οριστικοποιημένων δηλώσεων.