Συγκεκριμένα, το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Τετάρτη 11/09 στις 24:00. «Δεν θέλουμε να υπάρξει επιχείρηση που έχει βάλει το λιθαράκι της για ένα καλύτερο αύριο και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη συμμετοχή της», ανέφερε ο ΣΔΕ στη σχετική του ανακοίνωση. Τα Αριστεία είναι τα βραβεία Εταιρικής Υπευθυνότητας που θεσμοθέτησε ο ΣΔΕ το 2000 και τα οποία αποτελούν έναν έγκριτο, διαρκώς εξελισσόμενο θεσμό. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δράσεις για τον άνθρωπο και την κοινωνία, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι συμμετοχές υποβάλλονται στο www.aristia-sde.gr.