Τη δέσμευσή της για την υποστήριξη παγκόσμιων προσπαθειών με στόχο την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων μεμβρανών συσκευασίας, ανακοίνωσε η Mondelez International, ενώ, παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη συνεργασία στον κλάδο για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (Extended Producer Responsibility – EPR).

Επίσης, υπέγραψε την Επιχειρηματική Πρόσκληση για μια Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τη ρύπανση των πλαστικών, που καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής, να αυξήσουν τις επενδύσεις σε υποδομές και να συντονίσουν την ανάπτυξή τους για την αντιμετώπιση των πλαστικών αποβλήτων. Επιπλέον, έγινε η πρώτη, όπως αναφέρεται, εταιρεία στη συγκεκριμένη κατηγορία που δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει ανακυκλωμένο πλαστικό στα δοχεία για τη σειρά τυριού κρέμας Philadelphia, καθώς και στη συσκευασία για τη βρετανική μάρκα Dairylea, αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί για το Philadelphia, το 2022.