Η Ειρήνη Νικολαϊδη ανέλαβε τη νεοσυσταθείσα θέση του Νομικού Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ – Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή νομικών και ρυθμιστικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, στην οποία θα υπάγονται η Γενική Διεύθυνση νομικών υπηρεσιών ΟΤΕ και η Γενική Διεύθυνση ρυθμιστικών θεμάτων του ΟΤΕ. Η Ειρήνη Νικολαΐδη είναι νομική σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια νομικών υπηρεσιών, ρυθμιστικών θεμάτων και ανταγωνισμού της Cosmote, θέση την οποία και θα διατηρήσει. Ο Π. Πασσιάς που κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή νομικών υπηρεσιών του ΟΤΕ, αποχώρησε.