Ανανέωσε το «My Ydrogios» και δημιούργησε το Ydrogios Mobile

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, εστιασμένη στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, προχώρησε στον εμπλουτισμό της υφιστάμενης mobile εφαρμογής για πελάτες/ασφαλισμένους «My Ydrogios» και, επιπλέον, δημιούργησε, το Ydrogios Mobile, μία νέα ολοκληρωμένη εφαρμογή αποκλειστικά για συνεργάτες της-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Στη νέα της έκδοση, η εφαρμογή «My Ydrogios» εξακολουθεί να παρέχει στους χρήστες μια σειρά από χρήσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως Γρήγορο Υπολογισμό Ασφαλίστρων, Εύρεση Κοντινού Συνεργάτη, Κλήση Βοήθειας, Υπηρεσία Mobile Pay, Εύρεση Συνεργαζόμενων Συνεργείων, κ.ά. Επιπλέον, έχουν προστεθεί και νέες δυνατότητες και διαδραστικές λειτουργίες.

Επιπλέον, η Υδρόγειος Ασφαλιστική δημιούργησε το «Ydrogios Mobile», το οποίο απευθύνεται στους συνεργάτες της – ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, παρέχοντάς τους ένα ολοκληρωμένο εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μία πλήρη απεικόνιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ydrogios On Line, σε mobile περιβάλλον. Οι εφαρμογές αναπτύχτηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία Parity Telematics.