Τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει η Ελένη Δοντά

Ακόμα, αποχώρησε η Τατιάνα Σπυρίδου, εκπρόσωπος της ΕΡΤ, η αντικατάσταση της οποίας στο Δ.Σ. του ΣΕΕ αναμένεται να ανακοινωθεί. Το ΔΣ του ΣΕΕ εκφράζει την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες του προς τα αποχωρήσαντα μέλη του για το έργο που προσέφεραν, και καλωσορίζει τα νέα μέλη του.

Επίσης, μετά την έκφραση επιθυμίας εκ μέρους του Διευθυντή του ΣΕΕ Γιώργου Παπαζήση για προοδευτική αποδέσμευση από τα καθήκοντα του, έχει δημιουργηθεί θέση Συμβούλου Διοίκησης, που έχει ανατεθεί στον Γιώργο Παπαζήση και η Ελένη Δοντά έχει αναλάβει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του ΣΕΕ.

Το ΔΣ του ΣΕΕ εκφράζει την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες του προς το Γιώργο Παπαζήση και την Ελένη Δοντά για το μέχρι τώρα έργο τους, και εύλογα αναμένει ότι και υπό τα νέα καθήκοντα τους θα συνεχίσουν και θα προωθήσουν το έργο του ΣΕΕ.