Τη θέση της Marketing & Communications Manager στη ΣΟΛ Crowe, την ελληνική εταιρεία παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανέλαβε από τον Ιούνιο η Αλεξάνδρα Φιλιππάκη.

Η ΣΟΛ Crowe, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της διοικητικής της ομάδας, εντάσσει στο δυναμικό της την Αλεξάνδρα Φιλιππάκη, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνιακής στρατηγικής και το marketing της εταιρείας. Με μια μακρά επαγγελματική πορεία, η Αλεξάνδρα Φιλιππάκη έχει συνεργαστεί με πολυεθνικές εταιρείες, όπως Microsoft Hellas, Singular Logic, Olympic Air, V+O και, πιο πρόσφατα, PwC.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe, Παναγιώτης Αλαμάνος, σημείωσε: «Η ανάληψη της θέσης αυτής είναι για εμάς καίριας σημασίας και προσδοκούμε σε μια γόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία που θα εισφέρει προστιθέμενο όφελος στο διευρυμένο δίκτυο των συνεργατών μας».