Ένα νέο εργαλείο measurement ανέπτυξε η Mindshare, το οποίο, όπως υποστηρίζει, βοηθά τα brands να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δημιουργικών τους σε Facebook και Instagram, ανεξάρτητα από το πού τοποθετείται η διαφήμιση.

Το Impact Zoom, όπως αποκαλείται, χρησιμοποιεί machine learning για την ανάλυση παραγόντων όπως ο σκοπός μιας διαφήμισης, η στόχευση, ο τύπος τοποθέτησης και η θέση, το format του δημιουργικού και το quality ranking, για να προβλέψει τη δυνατότητα για ad recall-lift και να αξιολογήσει την ποιότητα του δημιουργικού για οποιαδήποτε καμπάνια. Το εργαλείο στη συνέχεια απομονώνει τον αντίκτυπο του Μέσου και του creative, αναλύοντας τι οδηγεί το performance της διαφήμισης, συγκρίνοντάς τη με διαφημίσεις από αντίστοιχες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη Mindshare, το creative testing γίνεται συνήθως χωρίς το context του media placement, γεγονός που δεν επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να κατανοήσουν πώς διαφορετικά δημιουργικά επηρεάζουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η λύση δημιουργήθηκε με τη Meta και βασίζεται σε FB εργαλεία που χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό machine learning και ποιοτικών μεθόδων.

(Πηγή: Campaign)