Για την υποστήριξη της επιβατικής κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου 2012

Με τα νέα κίνητρα η συνολική οικονομική υποστήριξη του αεροδρομίου προς τις αεροπορικές εταιρείες αντιστοιχεί περίπου στο 20% των συνολικών αεροναυτιλιακών χρεώσεων του ΔΑΑ για την καλοκαιρινή περίοδο. Τα κίνητρα, με ισχύ από Απρίλιο έως Οκτώβριο 2012 είναι τα εξής: Κίνητρο διατήρησης πτήσεων: 15% έκπτωση επί των τελών προσγείωσης και στάθμευσης για κάθε δρομολόγιο, Κίνητρο μετεπιβιβαζόμενων επιβατών: Ποσό ύψους 5-15 ευρώ για κάθε μετεπιβιβαζόμενο επιβάτη, Κίνητρο για ανάπτυξη ειδικών αγορών: Ποσό ύψους 5-10 ευρώ για κάθε επιβάτη.