Τη θέση του Executive Creative Director στη Mullenlowe Athens αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Τζεμπελίκος, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό του agency από το 2012, οπότε ανέλαβε καθήκοντα Creative Director.

Παλαιότερα, είχε εργαστεί ως Executive Creative Director στην ΤBWA\ Athens.