Προάγεται στη θέση του Consumer and Online Marketing Officer για Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Ο Χρήστος Τσάγκος κατέχει τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της Microsoft Ελλάς από το Μάιο του 2003. Προηγουμένως, υπήρξε Δ/νων Σύμβουλος της Intel Ελλάς, έχοντας και την ευθύνη για την εγκατάστασή της στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα. Ο Χ. Τσάγκος είχε ενταχθεί στο δυναμικό της κεντρικής διοίκησης της Intel Corporation στην Ευρώπη το 1995. Η διαδικασία της αντικατάστασης της θέσης του Χρήστου Τσάγκου είναι σε εξέλιξη και ό,τι νεότερο θα ανακοινωθεί άμεσα.