Ο Όμιλος ΑΒ Βασιλόπουλος στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου οργανικής ανάπτυξης για το 2011, προχώρησε στο άνοιγμα καταστήματος στο Καρπενήσι και στην ενοικίαση ενός ακόμα ακινήτου στη Μύρινα της Λήμνου, στο οποίο κατά το παρελθόν στεγάζονταν κατάστημα της εταιρείας Ατλάντικ. Ο Όμιλος ΑΒ Βασιλόπουλος, επαναπροσέλαβε όσους από τους υπαλλήλους εργάζονταν στο κατάστημα και το επιθυμούσαν, συνολικά 20 άτομα, προσφέροντάς τους το πλεονέκτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους στην προηγούμενη εταιρεία.