Η επικοινωνία που υλοποιεί η διαφημιστική εταιρεία Τhe Newtons αποτελείται από το τηλεοπτικό «Γκαλερί» και το τηλεοπτικό «Κιλά» και θα συνεχιστεί με ραδιοφωνικά μηνύματα και καταχωρίσεις.