Σε παραγωγή TopCut Modiano

Τα πλάνα έρχονται να υπενθυμίσουν την καθολικότητα της κάλυψης του δικτύου εσωτερικού της Aegean και της Olympic Air, με 34 προορισμούς και καθημερινά δρομολόγια, όλο τον χρόνο. Την καμπάνια υπογράφουν η Soho Square και η TopCut Modiano.