Με κεντρικό μήνυμα «Αγάπησε τον εαυτό σου» κινείται νέα καμπάνια των Kellogg’s Special K. Στόχος είναι να παροτρύνει τις γυναίκες να αγαπήσουν οι ίδιες τον εαυτό τους, να ακούσουν το σώμα τους και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του, εντάσσοντας το brand στην διατροφή τους.