Όσοι γίνουν το «νέο είδος» έχουν πιθανότητες να σκαρφαλώσουν πιο ψηλά, στην κορυφή.
Η νέα καμπάνια του Deree αναπτύσσεται σε print, bus stops και internet banners. Την επεξεργασία της τελικής εικόνας ανέλαβε το Math Creative Studio.