Τον ένα χρόνο λειτουργίας του συμπληρώνει το δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελ-λάδα με ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ΔΕΗ Blue και διοργανώνει διαγωνισμό για 20 ηλεκτρικά αυτοκίνητα Citroën AMI Blue.

Ο διαγωνι-σμός θα «τρέχει» για έναν μήνα, παράλληλα με καμπάνια και roadshow σε πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Την καμπάνια, η οποία αναπτύσσεται σε όλα τα Μέσα, δημιούργησε η DDB Athens.