Υπό την επιμέλεια των Ashley & Holmes/Politics

Η καμπάνια εισάγει τη νέα εταιρική υπογραφή της ΟΠΑΠ «Μια εταιρεία, μια ιδέα, καλό για όλους» και εισάγει το κοινό στο μήνυμα της κοινής πορείας των Ελλήνων με την ΟΠΑΠ στο ταξίδι της ανάπτυξης, του καλού αγώνα, της προσπάθειας. Τα media της καμπάνιας, καθώς και της ΟΠΑΠ στην κατηγορία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, χειρίζεται η United Media.