Με κεντρικό μήνυμα "The active part of you"

Με πυρήνα το σλόγκαν “The active part of you” η McCann Erickson Athens παρουσιάζει διάφορους ήρωες σε καθημερινές δραστηριότητες. Το φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα ActiveCap αναδεικνύει τον attractive, prodactive, hyperactive και interactive χαρακτήρα τους, λειτουργώντας ως το active μέρος της προσωπικότητας τους. Τα τηλεοπτικά έγιναν σε παραγωγή της Stefi, με ιδιαίτερα σύγχρονη προσέγγιση. Μέσα από την επικοινωνία, το Αύρα ActiveCap τοποθετείται ως αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της καθημερινότητας όσο και της προσωπικότητας κάθε δραστήριου ανθρώπου.