Από την Πτηνοτροφική Ιωαννίνων.

Η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων λανσάρει τα φρέσκα Ηπειρώτικα Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, τα οποία προέρχονται από κότες που μεγαλώνουν ελεύθερα στις ορεινές φάρμες των Ιωαννίνων και τρέφονται με καλαμπόκι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αυγά από κότες που τρέφονται με υψηλής ποιότητας καλαμπόκι, με τη διατροφή τους να είναι πιστοποιημένη από τον Agrocert, ενώ έχουν 28 ημέρες διάρκεια ζωής από την παραγωγή τους.

Τα αυστηρά συστήματα αυτοελέγχου, η ασφάλεια και η ποιότητα αποτελούν τις σημαντικότερες παραμέτρους στις καθημερινές λειτουργίες της Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων που παράγει τα Ηπειρώτικα Αυγά. Tα Ηπειρώτικα Αυγά βρίσκονται στα σημεία πώλησης μέσα σε 24 ώρες από την παραγωγή τους μέσω του δικτύου διανομής του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος».