Δυνατότητα κατοχύρωσης σημάτων 3D, ηχητικών, κ.α.
Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 25 Ιανουαρίου τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία περί εμπορικών σημάτων.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα κατοχύρωσης νέων, «μη παραδοσιακών» μορφών σημάτων, όπως σήματα μοτίβου ή τρισδιάστατα, ολογραφικά και ηχητικά σήματα ή σήματα κίνησης, εφόσον έχουν διακριτική ικανότητα και είναι δυνατό να κατατίθενται σε ηλεκτρονικά αρχεία, στο ηλεκτρονικό πλέον μητρώο. Επίσης, σημαντική καινοτομία του σχεδίου νόμου, αποτελεί και η θεσμοθέτηση των σημάτων πιστοποίησης, που λειτουργούν ως σήματα ποιότητας και διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όσον αφορά στο υλικό, στον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, στην ποιότητα, ακρίβεια κ.α.

Τα συγκεκριμένα σήματα δεν θα μπορούν να πιστοποιούν την προέλευση από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ώστε να μην υπάρξει καταστρατήγηση των διατάξεων για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης. Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης την ουσιαστική χρήση του σήματος ως προϋπόθεση για την προστασία του, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των συγκρούσεων στην αγορά. Επιπλέον, υιοθετούνται διατάξεις για την προστασία των «ενδιάμεσων δικαιωμάτων» (intervening rights). Στόχος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η μετάβαση στην πλήρη και αποκλειστική ηλεκτρονική κατάθεση εμπορικού σήματος.