Πρόκειται για ένα μοντέρνο διώροφο χώρο γραφείων και έκθεσης των προϊόντων της εταιρείας, όπου οι ιδιοκτήτες επιχείρησης Amway μπορούν να δουν τα προϊόντα της εταιρείας, να κάνουν τις συναντήσεις και τις εκπαιδεύσεις τους, καθώς επίσης και να παρουσιάσουν σε νέους ενδιαφερόμενους συνεργάτες την επαγγελματική ευκαιρία της Amway.