Τη Fiona Johnston, μέχρι πρότινος Chief Executive του media agency UM της Interpublic στην Αυστραλία, αναβαθμίζει η IPG Mediabrands, αναθέτοντάς της τον ρόλο της Chief Growth Officer στη Mediabrands Global/EMEA με έδρα το Λονδίνο. Ο νέος ρόλος θα περιλαμβάνει την παροχή πλεονεκτημάτων, που αφορούν στην αγορά, σε υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες. Επίσης, θα συνεργάζεται με τη μητρική εταιρεία, IPG, για τον συντονισμό των ομάδων. Η Johnston υπήρξε CEO της UM Australia από το 2017, διάστημα κατά το οποίο διαχειριζόταν συμβόλαια με την Coca-Cola, την Kmart και την ING, κερδίζοντας, παράλληλα, κρατικά new business, αλλά και με τις Nestlé, Menulog, David Jones και Mattel.

(Πηγή: Campaign