Η Lidl λανσάρει αυτήν την εβδομάδα μία διακρατική εσωτερική πρωτοβουλία για τη βιωσιμότητα, με σύνθημα «Lidl You – empowered by #teamlidl». Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα «Lidl You» έχει ως στόχο να δώσει στους περίπου 376.000 εργαζόμενους σε 31 χώρες μία γενική εικόνα της διεθνούς δέσμευσης της Lidl για τη βιωσιμότητα και να τους παρακινήσει να συμμετέχουν ατομικά ή ομαδικά.

«Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή της φιλόδοξης στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα», δήλωσε ο Martin Brandenburger, Πρόεδρος της Διοίκησης της Lidl Ελλάς. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καταστήσει τη βιωσιμότητα ορατή, απτή και εφαρμόσιμη για όλους τους εργαζόμενους της Lidl.

Το πλαίσιο παρέχεται από τη διεθνή στρατηγική βιωσιμότητας της Lidl, η οποία επικεντρώνεται σε έξι πυλώνες με συγκεκριμένους στόχους: προστασία του κλίματος, σεβασμός της βιοποικιλότητας, διατήρηση των πόρων, δίκαιο επιχειρείν, προάσπιση της υγείας και συμμετοχή σε διάλογο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα επικοινωνίας, συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών, καθώς και προγράμματα παρακίνησης που δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να μοιράζονται ιδέες και να κάνουν τις γνώσεις τους πράξη.