Με έμφαση στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας

Πρόκειται για ειδικά εβδομαδιαία MSPS dashboards, τα οποία αποτυπώνουν με σαφήνεια τα αποτελέσματα συγκεκριμένων KPI’s (Key Performance Indicators), που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες της MSPS και αποτελούν σημαντικό παράγοντα τόσο ατομικής, όσο και συνολικής αξιολόγησης του έργου. Τα MSPS dashboards αξιολογούν συγκεκριμένα KPI’s όπως stock ανά brand, ανά αλυσίδα, απόδοση προωθητικών ενεργειών κ.α. Ήδη είναι έτοιμα και άλλα παρόμοια εργαλεία υποστήριξης και σε άλλα κανάλια διανομής που υλοποιούνται παρόμοια προγράμματα, όπως ψιλικά, περίπτερα και mini markets και παραδίδονται αυτή την περίοδο στους πελάτες της εταιρείας. Το τμήμα Trade Support της MSPS παρέχει μεταξύ άλλων, υπηρεσίες πωλήσεων, trade marketing, auditing και POP management που αποτελούν βασικούς παράγοντες υποστήριξης και ανάπτυξης πωλήσεων για τους πελάτες του.