Τα νέα εργαλεία που ενσωματώνονται στο Τμήμα PR Digital Communications αφορούν στο On Line Monitoring, δηλαδή στην καταγραφή του ψηφιακού Advocacy, καθώς επίσης και στο Digital Crisis Management, τομέα στον οποίο η εταιρεία διαθέτει διεθνώς το εργαλείο προσομοίωσης On Line κρίσεων Firebell. Αμφότερα έρχονται να προστεθούν στην γκάμα digital υπηρεσιών της Weber Shandwick που περιλαμβάνει Social media, Online PR, Interactive development και On Line Storytelling. Η εταιρεία παρέχει επίσης στους πελάτες Training Sessions προκειμένου να εξοικειωθούν με όλες τις νέες μορφές επικοινωνίας.

Η Χριστίνα Κουτρομάνου, επικεφαλής υπηρεσιών PR Digital Communications της Weber Shandwick δήλωσε σχετικά: «Διακρίνουμε καθημερινά τον αυξανόμενο ρόλο της ψηφιακής επικοινωνίας και κυρίως τον Social Media. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την πληθώρα των εκπληκτικών εφαρμογών και δυνατοτήτων της τεχνολογίας ελλοχεύουν και κίνδυνοι. Ως Σύμβουλοι Επικοινωνίας, διακρίνουμε μια ανομοιομορφία στον τρόπο που παρουσιάζονται πολλά brands. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι πελάτες ότι η επικοινωνία ενός brand δεν πρέπει να διαχωρίζεται σε online και offline αλλά να είναι ολιστική και συμπαγής.

Στη Weber Shandwick πιστεύουμε στην Inline επικοινωνία, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από έμπειρα στελέχη Δημοσίων Σχέσεων ικανά να δημιουργούν περιεχόμενο και συζητήσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα στην εταιρική ή προϊοντική φήμη». Στην Ελλάδα, η Weber Shandwick συνεργάζεται ήδη με την Toshiba SEEI, έχοντας από το 2010 την ευθύνη των Social Media και του On Line Reputation Management της εταιρείας.