Για πληροφορική και ψηφιακή επικοινωνία

Στόχος των έργων είναι η αναβάθμισης της εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών, η εύκολη και γρήγορη επικοινωνία, καθώς και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και αύξηση της αποδοτικότητας. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά τεχνολογίες της Microsoft, προσαρμοσμένες στις υπάρχουσες υποδομές. Συγκεκριμένα, με τη νέα web πλατφόρμα «My Account» οι πελάτες αποκτούν άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες, δημιουργώντας τον προσωπικό τους λογαριασμό, ενώ, παράλληλα, αναπτύχθηκε extranet portal για τους εξωτερικούς συνεργάτες/μηχανικούς. Επιπρόσθετα, μέσω της νέας mobile εφαρμογής αναβαθμίζεται η ποιότητα εργασίας και βελτιστοποιούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες, ενώ παράλληλα μέσω της on-line επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα για άμεση διαχείριση της αντίστοιχης εργασίας. Τέλος, μέσω του νέου συστήματος επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση της Διαχείρισης Εγγράφων.