Η έρευνα αφορά την Ευρώπη και κάθε χώρα ξεχωριστά και συμπληρώνεται με στοιχεία από την Ασία, την Λατινική Αμερική και την Βόρεια Αμερική, από 80 χώρες και 50.000 συμμετέχοντες επαγγελματίες του χώρου της Επικοινωνίας. Στην παρούσα έρευνα του #ECM18 διερευνώνται θέματα αιχμής, όπως η σύγχρονη πρόκληση των ψευδών ειδήσεων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους, ο τρόπος παροχής πληροφοριών στους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων, η ηγεσία στις δημόσιες σχέσεις, η επαγγελματική ικανοποίηση, το εργασιακό άγχος και η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής των επαγγελματιών στον χώρο της Επικοινωνίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν την πλήρη έκθεση με τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας, η οποία θα είναι διαθέσιμη το καλοκαίρι του 2018. Επίσης, όλοι λαμβάνουν αυτομάτως μέρος στην κλήρωση για το βραβείο των 5 ψηφιακών βοηθών Amazon Echo Dots. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέχρι 31 Μαρτίου στο www.communicationmonitor.eu.