Γύρω από το Customer Experience και το Net Promoter Score
Πόσο ευχαριστημένους ή μη καταναλωτές δημιουργεί ένας κλάδος σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους;

Πόσο ευχαριστημένους ή μη καταναλωτές δημιουργούν τα κανάλια επαφής; Ποια είναι η αξιολόγηση της εμπειρίας για τους βασικούς παίκτες της αγοράς; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα των επιχειρήσεων του «σήμερα»  γύρω από το Customer Experience και το Net Promoter Score, στα οποία η Focus Bari επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσω της Έρευνας Εμπειριών που διεξάγει για 2η φορά, μετά το 2016. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα είναι διαθέσιμες στο www.focusbari.gr.