Σε «MMS Comunications Ελλάς Διαφημιστική ΑΕ» μετονομάζεται το νομικό πρόσωπο των εταιρειών του ομίλου

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της MMS είναι ο Marc Damasse, Chief Financial Officer Western Europe της Publicis Worldwide. Καμμία αλλαγή δεν έχει προκύψει στο management των επιμέρους εταιριών του ομίλου. Η Νίκη Ακριώτη παραμένει CEO των creative brands Publicis, Black Pencil και Publicis Etoile, ο Αντώνης Πασσάς CEO της Zenith Optimedia, ενώ επικεφαλής της Re:sources που διαχειρίζεται back Office θέματα των εταιρειών του Ομίλου MMS είναι ο Σταμάτης Γκαιτατζής. Ο Παναγιώτης Γιαννακέας παραμένει CFO των εταιρειών του ομίλου MMS.