Από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Όλα τους είναι έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολλών δεκαετιών στον ελληνικό επιστημονικό χώρο και διεθνές κύρος. Το ΕΚΤ επεκτείνει συνεχώς τη συνεργασία του με επιστημονικούς εκδότες, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεών του.

Συγκεκριμένα, το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας εκδίδεται σε συνεργασία με τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία,  Ο Ερανιστής σε συνεργασία με τον Όμιλο Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, ο Μνήμων σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και τα Μακεδονικά σε συνεργασία με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.