Εστιάζει στις 13 κατηγορίες ποιοτικών ελέγχων και στις πιστοποιήσεις

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, η Creta Farms παράγει φρέσκο κρέας κάτω από τις αυστηρότατες συνθήκες υγιεινής, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εκτάσεως 200.000m2. Η εταιρεία παράγει φρέσκο κρέας σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και εφαρμόζει τουλάχιστον 13 διαφορετικές κατηγορίες ελέγχων από το στάδιο παραγωγής της ζωοτροφής μέχρι και την παραγωγή του χοιρινού κρέατος.

Επιπρόσθετα, έχει πιστοποιηθεί από τον αναγνωρισμένο φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s Register στην εφαρμογή των απαιτήσεων 4 Προτύπων Συστημάτων, και συγκεκριμένα του ISO 9001:2008 για τη διαχείριση της ποιότητας, του ISO 22000:2005 για την ασφάλεια τροφίμων και του ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων.

Επιπλέον, διαθέτει και πιστοποίηση για την παραγωγή ζωοτροφών που δεν περιέχουν, δεν αποτελούν και δεν παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. 1829 & 1830/2003. Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο χρόνος από τη σφαγή έως και τη διανομή στα κρεοπωλεία των καταστημάτων δεν ξεπερνά τις 48 ώρες.