Η Ιωάννα Γαβριελάτου

Τη νέα οργανωτική δομή της ανακοίνωσε η Sulinght, με νέα στελέχη, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που διαβλέπει στην παγκόσμια αγορά αποθήκευσης ενέργειας. Στη διοικητική ομάδα εντάσσονται, ως νέα μέλη, τα στελέχη: Δρ. Νικόλαος Τσιουβάρας, Lithium Technologies R&D Director, ο οποίος αναλαμβάνει τη νέα Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων Λιθίου, Roberto Denti, ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Operations, Ιωάννα Γαβριελάτου, ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Marketing, και Βάσω Γάλλου, η οποία αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Λ. Μπίσαλας, δήλωσε: «Οι νέες τεχνολογίες που έρχονται, η στροφή προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση επιφυλάσσουν για εμάς μόνο ευκαιρίες».