Ο όμιλος Coca Cola HBC επεκτείνει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα, με τη δημιουργία ενός νέου τμήματος στη Θεσσαλονίκη που θα λειτουργήσει ως κέντρο επιχειρησιακών λύσεων για έναν αριθμό από χώρες δραστηριοποίησής του, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Με τη νέα επένδυση, η εταιρεία στηρίζει, όπως αναφέρει, την εγχώρια απασχόληση, προσβλέποντας σε περισσότερες από 50 νέες θέσεις εργασίας, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την προβολή της Θεσσαλονίκης ως μια πόλη με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που παρέχει τις κατάλληλες υποδομές για επενδύσεις και ανάπτυξη μεγάλων επιχειρήσεων. Το νέο κέντρο κοινών επιχειρησιακών λύσεων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο τρίμηνο του 2021, θα συγκεντρώσει τις υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Τιμολόγησης για έναν αριθμό από χώρες. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι οι πρώτες που θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.