Την ολοκλήρωση μιας ακόμη επένδυσής της στην Ελλάδα ανακοίνωσε η ελληνική εταιρεία Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που αφορά στη δημιουργία μίας νέας, υπερσύγχρονης, όπως τη χαρακτηρίζει, γραμμής παραγωγής χειρουργικών μασκών μιας χρήσης. Με τη νέα επένδυση, δυναμικότητας 200 εκατ. μασκών ετησίως, η εταιρεία στοχεύει στη συμβολή στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση επάρκειας αποθέματος μασκών στη χώρα μας, για όσο διάστημα χρειαστεί, χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από άλλες χώρες. «Τόσο η νέα γραμμή παραγωγής χειρουργικών μασκών, όσο και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων, είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, ενώ εξασφαλίζεται ανέπαφη παραγωγή, σύμφωνα με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου της Μέγα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.