Στη συνεδρίαση συγκροτήθηκε το ΔΣ, όπου Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γιάννης Αρζομανίδης, Αντιπρόεδρος ο Αλβέρτος Ρούσσος, Γραμματέας ο Τάσος Γούσιος και Ταμίας ο Νίκος Παπαλέξης. Το ΔΣ συμπληρώνουν οι Μάνθος Σαρρής, Γιάννης Πόχος και Σοφία Κούστα.

Στη διάρκεια του συμβουλίου συζητήθηκαν και οι πρώτες ενέργειες, οι οποίες θα προσδιοριστούν αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Ορίσθηκαν επίσης ομάδες εργασίας για τομείς όπως Επαφές με φορείς και εκπροσώπηση σε ΜΜΕ, Προβολή και Δημοσιότητα, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Έρευνες και Μελέτες, Επικοινωνία με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, Διαχείρηση ιστοσελίδας και Επιμόρφωση.